Nosūti mums savu jautājumu, mēs ar prieku atbildēsim!

Video novērošana

Signalizācijas ierīkošana

Kontroles sistēmas

Mūsu ilggadējie sadarbības partneri drošības jautājumos

Kompleksās drošības sistēmas (KDS) darbības apraksts

Sistēma veidotā kā mūsdienīga, augsti efektīva biroju, banku, ražošanas ēku un būvju kompleksu drošības kontroles un tehniskās vadības centrs, kurš paredzēts dažādas sarežģītības līmeņu objektu komplekso drošības sistēmu realizācijai. Šis mērķis tiek sasniegts apvienojot apsardzes, ugunsdrošības monitoringa, ugunsdzēsības, videonovērošanas, ierobežotas piekļūšanas kontroles un objekta vadības nodrošinājuma sistēmas vienotā objekta vadības centrā.
Visu objekta drošības sistēmu integrācija vienotā kompleksā nodrošina kvalitatīvu un centralizētu objekta operatīvo vadību, kas atbilst mūsdienu tehniskajām prasībām, kā arī dod iepēju apvienot vairākas, jau agrāk objektā uzstādītās drošības sistēmas, neveicot to demontāžu vai pārbūvi, kas dod iepēju ievērojami ekonomēt drošības sistēmas paplašināšanā investējamos līdzekļus.

Sistēmas priekšrocības

  • Samazinās drošības un tehniskā dienesta uzturēšanas kopējās izmaksas;
  • Minimalizējas kapitālieguldījumi objekta tehniskās vadības aprīkošanai un uzturēšanai;
  • Iespējams ievērojami samazināt neplānotos izdevumus avāriju un zādzību rezultātā, kas saistīti ar nesavlaicīgu reaģēšanu uz šiem notikumiem, kā arī cels uzņēmuma prestižu investoru acīs;
  • Līdzekļu ekonomija, salīdzinot ar atsevišķu drošības sistēmu uzstādīšanu;
  • Maksimāli samazinās subjektīvais cilvēka faktora līmenis;
  • Palielinās uzņēmuma darbinieku organizatoriskais, atbildības un disciplīnas līmenis;
  • Dubulta darbības kontrole – sistēmas un drošības dienestu darbinieku abpusēja darbības kontrole.

Sistēmas īpašības

Iekārtas
Sistēma tiek veidota uz universālu moduļu bāzes, kuri ir spējīgi veikt dažādas sistēmā programmējamas funkcijas. Tas ļauj ievērojami samazināt objektā uzstādāmās aparatūras sortimentu, samazināt maģistrālo sakaru līniju apjomu, veicot sistēmas izveidi, un vienkāršot sistēmas remontu ar vienkāršu unificēto moduļu nomaiņu.
 
Sistēmas noturība pret bojājumiem sakaru līnijās
Izmantojot sistēmas moduļu virknes un radiālo slēgumu iespējas ar sistēmas repīteriem tiek nodrošināta sistēmas stabila darbība sakaru līnijas īsslēgumu un pārrāvumu gadījumā.
 
Funkcionālā stabilitāte
Sistēmas funkcionālā stabilitāte tiek nodrošināta ar tās sektorveida struktūru un pilnībā atklājas pie sistēmas automātiskas pārejas autonomā darba režīmā. Šajā gadījumā visa sistēma tiek sadalīta neatkarīgi funkcionējošos segmentos (sektoros). Sektoru iekšpusē tiek pilnīgi saglabāta visu sistēmas funkciju integrācija un tiek nodrošināta visu dažādas nozīmes izpildirīču darbība. Tajā pašā laikā sistēmas bāzes elementi pilnvērtīgi strādās un saglabās iepriekš uzstādītos sistēmas iestatījumus, ziņu un notikumi arhīvu. Pēc saiknes atjaunošanas ar sistēmas centrālo serveri visa sektoru segmentos saglabātā datu bāze automātiski tiks noraidīta uz centrālo sistēmas serveri.

Sistēmas iespējas

Pašdiagnostika
Sistēmā pastāvīgi tiek veikta tās iekārtu, sakaru līniju, barošanas ķēžu un visas sistēmas tehnisko līdzekļu pašdiagnostika.
 
Paplašināšanas iespējas
Sistēmai piemīt īpašība – pie strādājošas sistēmas veikt tās posmveida paplašināšanu ar sektora moduļu pieslēgšanas palīdzību pie sistēmas maģistrālēm.

Citi pakalpojumi

Konsultācija

Izklāstiet mums savas vēlmes, mēs noteikti spēsim ieteikt piemērotāko risinājumu.

Novērošanas sistēmas

Vairāk kā 30 gadu pieredze novērošanas sistēmu uzstādīšanā un apkalpošanā.

Tehniskais atbalsts

Klientiem nodrošinām - Uzstādīšanu, programmēšanu, montāžu un garantiju.

Drošība Jūsu Nozarei!

Kravu pārvadātājiem

Neliels, paskaidrojošs apraksts par konkrēto nozari. Pāris teikumos izteikta galvenā doma, kāpēc tieši šiem klientiem būtu interesants BELATEG piedāvājums. LASĪT VAIRĀK...

Dzelzceļam

Neliels, paskaidrojošs apraksts par konkrēto nozari. Pāris teikumos izteikta galvenā doma, kāpēc tieši šiem klientiem būtu interesants BELATEG piedāvājums. LASĪT VAIRĀK...

Ostām

Neliels, paskaidrojošs apraksts par konkrēto nozari. Pāris teikumos izteikta galvenā doma, kāpēc tieši šiem klientiem būtu interesants BELATEG piedāvājums. LASĪT VAIRĀK...

Ražotnēm

Neliels, paskaidrojošs apraksts par konkrēto nozari. Pāris teikumos izteikta galvenā doma, kāpēc tieši šiem klientiem būtu interesants BELATEG piedāvājums. LASĪT VAIRĀK...