SIA “BELATEG” ir plaša profila kompānija, kas nodarbojas ar kompleksu banku, administrācijas ēku,
rūpniecības uzņēmumu, ostu un citu stratēģisku objektu :
 
·        drošības koncepciju izstrādi, kuras sevī ietver objektu apsekošanu, profesionālu rekomendāciju
sniegšanu drošības sistēmu racionālākai izmantošanai un uzstādāmo sistēmu bužeta novērtējuma variantus; 
·        komplekso drošības (apsardzes, ugunsdrošības un videonovērošanas) sistēmu projektēšanu;
·        iekārtu piegādi un uzstādīšanu;
·        uzstādīto drošības sistēmu apkalpošanu;
·        nodrošināšanu ar visa veida ES pielietošanai akceptētiem plombējamiem materiāliem.
 
 
Firma ir sertificēta drošības sistēmu projektēšanas un instalācijas darbu veikšanai atbilstoši Latvijas
valsts likumdošanas prasībām. SIA "Belateg" ir izsniegta Latvijas Republikas Apsardzes darbības speciālā atļauja (Licence) Nr.105/2017-ATSI. (Apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai).
Piegādājamo izstrādājumu klāstā ietilpst :
1. Digitālās videonovērošanas sistēmas.
2. Apsardzes signalizācijas sistēmas.
3. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas.
4. Drošības plombes un uzlīmes.
5. Specializētas drošības paketes naudas, dokumentu, vērtslietu, glabāšanai un transportēšanai.
SIA “BELATEG” savus pakalpojumus veic Eiropas valstu tehnisko standartu līmenī un atbilstoši starptautisko apdrošināšanas sabiedrību prasībām, garantējot drošības sistēmu visaugstāko kvalitāti un piegādātās produkcijas izcelsmes autentiskumu. SIA “BELATEG” nodrošina pilnu informācijas konfidencialitāti par izstrādātām koncepcijām un to realizāciju.

SIA Belateg
Tālrunis: +371 67313523
Tālrunis: +371 29230564
e-pasts: belateg@apollo.lv